Alla samlingar
Nummerflytt
Felkoder vid flytt av nummer (portering)
Felkoder vid flytt av nummer (portering)

Varför ditt mobilnummer inte kunde flyttas och hur vi löser det

Jonas Cedenwing avatar
Skrivet av Jonas Cedenwing
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om ett nummer inte kan porteras får du ett SMS med en felkod från oss. Här kan du läsa vad felkoden betyder och hur man enkelt löser det. Om du inte fick någon felkod i SMS:et behöver du inte läsa vidare. Skriv till oss direkt istället så hjälper vi dig gärna att få över numret.

När du läst din felkod och genomfört eventuell åtgärd hjälper vi dig gärna personligen med en ny beställning. Chatta direkt eller maila på support@telness.se.

001

Ditt nummer har redan godkänts för att flyttas och kommer flyttas enligt den tidigare beställningen. Skriv till oss för mer information.

002

Ditt nummer är med i en nummerserie. En nummerserie kan endast flyttas i sin helhet.
Åtgärd: Kontakta din gamla operatör för att få reda på vilka nummer som ingår i nummerserien. Ibland kan operatören splittra en nummerserie på så sätt att du kan flytta det enskilda mobilnumret. Skriv till oss om du vill flytta över en hel nummerserie eller om ditt nummer kunde splittras från nummerserien, så löser vi flytten!

003

Ditt mobilnummer ägs inte av personen eller företaget som angavs i beställningen.
Åtgärd: Kontakta din gamla operatör och säkerställ att numret du vill flytta ägs av den person eller företaget som du angav. Det kan också vara så att du skrev en siffra blev fel i beställningen, det är lätt hänt.

005

Ditt nummer är just nu inte aktivt på något abonnemang/abonnent hos din gamla mobiloperatör.
Åtgärd: Kontakta din gamla operatör för att få hjälp att göra ditt nummer klart för portering på rätt personnummer eller organisationsnummer. När dem hjälp dig så tar vi över och hjälper vi dig med ny beställning.

008

Ditt nummer är inte upplåst för utflytt hos/av din gamla mobiloperatör.
Åtgärd: Kontakta dem för att göra ditt nummer öppet för portering. Sen hjälper vi dig med ny beställning.

010

Ditt nummer ligger på ett abonnemang som har bindningstid.
Åtgärd: Kontakta den gamla operatören för att ta bort resterande bindningstid och gör numret klart för flytt/portering.

011

Ditt nummer ligger på ett kontantkort som inte är registrerat (varken på ett personnummer eller organisationsnummer).
Åtgärd: Kontakt din gamla operatör för att få hjälp att registrera kontantkortet. Skriv sen till oss med info om vilket person nr/org nr som står på ditt nummer och kontantkort.

Fick du svar på din fråga?