Om du ska flytta ut ditt nummer från Telness:

1. Kontakta den nya operatören och gör en beställning hos dem med nummerflytt av ditt nummer.

2. När förfrågan från den andra operatören kommit in till oss skickas ett automatiskt mejl med en länk till ert bolags kontaktperson här på Telness.

4. Den personen måste i sin tur godkänna/neka nummerflytten via länken, det är inget vi gör härifrån.

5. Om kontaktperson inte svarar på förfrågan i tid (senast 2 dagar innan utflyttsdatumet) så kommer den automatiskt att nekas. Då måste man be den nya operatören göra en ny förfrågan för att börja om med processen.

6. Vid godkänd nummerflytt så flyttas numret på bestämt datum och abonnemanget hos Telness avslutas i samband med flytten.Hittade du svaret?