Alla samlingar
Abonnemang och tjänster
Vidarekoppla inkommande samtal direkt till röstbrevlådan
Vidarekoppla inkommande samtal direkt till röstbrevlådan
Jonas Cedenwing avatar
Skrivet av Jonas Cedenwing
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Du kan enkelt välja att ställa in dina vidarekopplingar direkt via din telefon. Följ nedan steg!

Vidarekoppla till röstbrevlådan vid upptaget

Öppna knappsatsen i din mobil

knappa in *67*ditt telefonnummer# följt av LUR-symbolen

Klart!

Exempel

Knappa in *67*0791000002# följt av LUR +-symbolen


För att kontrollera status: *#67# följt av LUR-symbolen

För att ta bort vidarekoppling: ##67# följt av LUR-symbolen

Vidarekoppling direkt till annat nummer
Öppna knappsatsen i din mobil

Knappa in **21*telefonnummer# följt av LUR-symbolen

Klart!

Exempel

Knappa in **21*0791000002# följt av LUR +-symbolen

För att kontrollera status: *#21# följt av LUR-symbolen

För att ta bort vidarekoppling: ##21# följt av LUR-symbolen

Vidarekoppling till röstbrevlådan när telefonen är avstängd eller inte har täckning

Öppna knappsatsen i din mobil

knappa in **62*+ditt telefonnummer följt av LUR-symbolen

Klart!

Exempel

Knappa in **62*0791000002# följt av LUR +-symbolen


För att kontrollera status: *#62# följt av LUR-symbolen

För att ta bort vidarekoppling: ##62# följt av LUR-symbolen

Vidarekoppling om du vill ändra tiden det tar innan samtalet skickas till röstbrevlådan

Öppna knappsatsen i din mobil

knappa in **61*+ditt telefonnummer+**tid# följt av LUR-symbolen

Klart!
Tid anges: 5, 10, 15 osv. upp till 30 sekunder. Varje sekund motsvarar en signal.

Exempel

Knappa in **61*0791000002**10# följt av LUR +-symbolen

För att ta bort vidarekoppling: ##61# följt av LUR-symbolen

Avsluta alla vidarekopplingar

Öppna knappsatsen i din mobil

knappa in ##21#följt av LUR-symbolen

Klart!

Fick du svar på din fråga?