Du kan enkelt välja att ställa in dina vidarekopplingar direkt via din telefon. Följ nedan steg!

Vidarekoppla till röstbrevlådan vid upptaget

Öppna knappsatsen i din mobil

knappa in *67*ditt telefonnummer# följt av LUR-symbolen

Klart!

Exempel

Knappa in *67*0791000002# följt av LUR +-symbolen


För att kontrollera status: *#67# följt av LUR-symbolen

För att ta bort vidarekoppling: ##67# följt av LUR-symbolen

Vidarekoppling direkt till annat nummer
Öppna knappsatsen i din mobil

Knappa in **21*telefonnummer# följt av LUR-symbolen

Klart!

Exempel

Knappa in **21*0791000002# följt av LUR +-symbolen

För att kontrollera status: *#21# följt av LUR-symbolen

För att ta bort vidarekoppling: ##21# följt av LUR-symbolen

Vidarekoppling till röstbrevlådan när telefonen är avstängd eller inte har täckning

Öppna knappsatsen i din mobil

knappa in **62*+ditt telefonnummer följt av LUR-symbolen

Klart!

Exempel

Knappa in **62*0791000002# följt av LUR +-symbolen


För att kontrollera status: *#62# följt av LUR-symbolen

För att ta bort vidarekoppling: ##62# följt av LUR-symbolen

Vidarekoppling om du vill ändra tiden det tar innan samtalet skickas till röstbrevlådan

Öppna knappsatsen i din mobil

knappa in **61*+ditt telefonnummer+**tid# följt av LUR-symbolen

Klart!
Tid anges: 5, 10, 15 osv. upp till 30 sekunder. Varje sekund motsvarar en signal.

Exempel

Knappa in **61*0791000002**10# följt av LUR +-symbolen

För att ta bort vidarekoppling: ##61# följt av LUR-symbolen

Avsluta alla vidarekopplingar

Öppna knappsatsen i din mobil

knappa in ##21#följt av LUR-symbolen

Klart!

Hittade du svaret?