Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarVäxel
Prismodell för Telness Växel
Prismodell för Telness Växel

växel plus växel bas pris priser prismodell

Oskar Arfwidsson avatar
Skrivet av Oskar Arfwidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Den här artikeln förklarar prismodellen för Telness växel i detalj och på ett tekniskt sätt och besvarar frågor som: 

 • Vilka priser gäller för Telness Växel?

 • Vilka funktioner får jag som Växelanvändare? 

 • Vilka ytterligare funktioner får jag som Växel Plusanvändare? 

 • Hur uppgraderas jag från Växelanvändare till Växel Plusanvändare? 

 • Kan jag göra det manuellt? 

 • Hur beräknas mitt månadspris fram? 

 • Vem har rätt att logga in på Appen? 

Priser

Växelnummer/Fastnummer: 29:-/mån
Växelanvändare: 49:-/mån
Växelanvändare PLUS: 149:- / mån
Vidarekopplat nummer: 49:- / mån 

Definitioner

Växelnummer

Detta är ett växelnummer / fastnummer som är det numret som dina kunder ringer för att nå er genom er växel. Detta nummer kan vara ett importerat nummer eller ett nytt valt i vårt köpflöde. 

Växelanvändare

Växelanvändare kan tillhöra en eller flera växelgrupper. Växelanvändaren har inte tillgång till mer avancerade funktioner som finns i appen eller portalen såsom flöden med knappval eller växelgrupper med kö. Rättigheter:

 • Kan enbart vara mobilnummer men numret kan ägas av vilken operatör som helst inom Sverige. 

 • Kan ligga med i funktionerna ”ring en grupp mobilnummer” samt ”vidarekoppla”.

 • Kan inte ligga i en grupp under ett knappval. 

 • Har rätt till att logga in i appen och se en överblick över de grupper som användaren är medlem i, inklusive information om den gruppen såsom öppettider etc. 

 • Har rättigheter till andra tjänster i appen så som direkt chattsupport i appen inom i snitt 1 minut. 

 • Kan inte göra sig själv tillgänglig eller inte tillgänglig i appen.

 • Kan inte logga ut eller in från specifika grupper.

 • Kan inte ringa ut från appen.

 • Kan inte koppla inkommande/utgående växelsamtal i appen.

Växelanvändare PLUS

Växelanvändare PLUS har allt som Växelanvändaren har PLUS all funktionalitet i appen samt i portalen så som kö och kan tillhöra flöden som börjar med ett knappval.
Rättigheter:

 • Kan enbart vara mobilnummer men numret kan ägas av vilken operatör som helst inom Sverige. 

 • Kan ligga med i funktionerna ”ring en grupp mobilnummer”, ”vidarekoppla” samt ”ring en grupp mobilnummer med kö”

 • Kan ligga med i en grupp under ett knappval, även om användaren bara är med i någon av ovanstående grupper. 

 • Har rätt till att logga in i appen och se en överblick över de grupper som användaren är medlem i, inklusive information om den gruppen såsom öppettider etc. 

 • Har rättigheter till alla andra tjänster i appen så som direkt chattsupport i appen inom i snitt 1 minut. 

 • Kan göra sig själv tillgänglig eller inte tillgänglig i appen.

 • Kan logga ut och in ur specifika växelgrupper.

 • Kan ringa ut från appen.

 • Kan koppla inkommande/utgående växelsamtal i appen.

Vidarekopplat nummer 

Denna typ av nummer används för vidarekoppling någonstans i flödet. Detta är ett nummer som lagts till enbart för att kunna göra en vidarekoppling till t.ex en svarsservice. Spelar ingen roll om vidarekopplingen sker innan eller efter ett knappval.

 • Kan vara både fastnummer eller mobilnummer och numret kan ägas av vilken operatör som helst inom Sverige. 

 • Så fort ett nummer bli inlagt som mottagare i en funktion ”vidarekoppla” i portalen så uppstår denna kostnad. 

 • Har inte rätt att logga in i appen eftersom att numret inte är en användare. 

Exempel på växeluppsättningar och vilka månadskostnader som det genererar

En växel med ett växelnummer och två användare:
Funktion: Ett fastnummer man kan ringa in på som sedan går direkt till dig och, exempelvis, en kollega. Antingen att det ringer på er samtidigt eller en i taget i en turordning.
Pris: 29 + 49 + 49 = 127 kr ex moms

En växel med 3 användare där 1 ligger i en grupp och 2 i en kö:
Funktion: Ett fastnummer man ringer in på som sedan går till två medarbetare som ligger i en svarsgrupp med köfunktion (max 5 personer i kö). Om ej svar/fullt ska samtalet kunna gå vidare till en annan medarbetare i en egen svarsgrupp.
Pris: 29 + 149 + 149 + 149 = 476 kr ex moms

En växel med 3 användare där alla ligger i flödet under knappval:
Funktion: Inkommande samtal via ett fastnummer där den som ringer får olika knappval, ”tryck 1 för support..” osv. Där man skulle kunna lägga in en användare (eller flera) under respektive knappval.
Pris:  29 + 149 + 149 + 149 = 476 kr ex moms

En växel med bara basgrupper men där användarna vill kunna logga ur och in i sina grupper genom appen:
Funktion: Fastnummer med basfunktioner i växeln kostar 49 kr/användare. Om man däremot vill kunna logga in/ut i växeln via vår app så kostar det 149 kr/användare som behöver den funktionen. Exempelvis om man är tre stycken användare i en växel men det endast är en person som behöver alla funktioner i appen så kostar endast den användaren 149 kr.
Pris: 29 + 49 + 49 + 149 = 276 kr ex moms

När blir jag användare eller Plusanvändare?

Beroende på funktion (så som i en grupp under ett knappval eller i en kö) så blir gruppmedlemmarna automatiskt Växelanvändare PLUS. Om växeln i sig inte kräver avancerade funktioner men användarna ändå vill ha tillgång till funktioner i appen så går man in på respektive användare och gör dem till Växelanvändare PLUS på telness.se/portal/vaxelnummer och scrolla ner till ”användare”. 

Kan jag logga in på appen? Vad kan jag göra där?

Appen är skapad för användare och därför kan enbart dessa logga in.
En användare är man om minst en av följande kriterier är sanna:

 1. Man har ett mobilabonnemang hos Telness

 2. Man är medlem i en växelgrupp hos Telness

Detta betyder även att någon som enbart är administratör för ett företag, men som inte har sitt eget abonnemang eller är medlem i en växelgrupp, inte kan logga in i appen. Anledningen är att appen helt saknar administrationsfunktionalitet, denna sker enbart via webbläsare.

Med appen kan man i dagsläget (beroende av sin status som Växelanvändare eller Växelanvändare PLUS såklart enligt ovan):

 • Få tillgång till Supporten genom chatt med svarstid på under en minut.

 • Få överblick över alla växelgrupper man själv är medlem i. Man ser information om bl.a.

 • Namn och nummer på gruppen

 • Medlemmar samt deras tillgänglighet

 • Öppettider 

 • Ändra sin tillgänglighet i sina grupper (så samtal slutar kopplas fram)

 • Ringa ut med alla växelnummer som tillhör grupper som användaren är medlem av. Telefonens telefonbok kan importeras eller så ringer man med knappsats. 

 • Koppla pågående växelsamtal

 • Överblick över sitt egna Telness-abonnemang

 • Förbrukad och kvarvarande data (även köpt extradata)

 • Antal ringda samtal

 • Samtalslängd

 • Antal skickade sms

 • Möjlighet att administrera sitt eget Telness-abonnemang (en del funktioner kräver godkännande från en adminstratör hos företaget innan de går genom)

 • Ändra datapaket 

 • Spärra SIM-kort

 • Visa PUK-kod

 • Beställ data-SIM

 • Kolla utlandspriser

Fick du svar på din fråga?