Växelfunktionen 'vidarekoppla' är en funktion som endast bör användas om du ska koppla samtal till annat fastnummer i din växel.

Funktionen gör så att samtalet lämnar växeln och går direkt till den telefon samtalet kopplas till, dvs kommer inte tillbaka till växeln vid tex ej svar. Det innebär också att man efter den funktionen i sin växel inte kan ställa in fler funktioner.

Om du ska koppla samtal till ett annat mobilnummer så ska du använda funktionerna 'mobilnummer som ska svara i växeln' (med eller utan kö).

Fick du svar på din fråga?