Alla samlingar
Växel
Logga ut andra växelanvändare
Logga ut andra växelanvändare
Oskar Arfwidsson avatar
Skrivet av Oskar Arfwidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Du som växeladministratör kan logga in/ut andra användare i en växel, oavsett om användaren är tillgänglig eller inte.

Vad betyder detta? Har du en anställd som gått på semester men glömt bort att logga ut ur växeln? Då kan du som administratör logga ut denne från växeln utan att behöva störa personen på ledigheten.

För att använda funktionen behöver växelanvändaren du vill logga ut/in vara plus-användare. Detta då det är en plus-funktion att kunna logga ut/in ur en växel.


Så går det till 👇

Klicka in på fliken "Växel" i din portal och scrolla ned till den användaren du vill logga ut/in i en växel. Tryck på användarens namn och sedan på "Ändra status" där du kan välja om användaren ska vara tillgänglig eller inte.

Växelanvändaren i fråga kommer kunna se information om ändringarna som gjorts i både softphone och mobil-app. Meddelandet kommer vara tillgängligt i 24 timmar, sedan försvinner det.

Fick du svar på din fråga?