För att köpa extra data till ditt Telness abonnemang, skicka ett SMS till 71440 med en av texterna:

 • 1GB

 • 3GB

 • 5GB

Priser för extra data:

 • 1GB - 99 kr

 • 3GB - 169 kr

 • 5GB - 249 kr


Alla extra data sparas för evigt, eller tills du använder upp den. 


Större extra data paket finns att köpa om man förbrukat 100GB, gäller enbart om man har ett abonnemang på 100GB, övriga abonnemangsformer kan höja sin surf direkt i portalen som vanligt. Dessa paket är en specialare nu under Corona-tider och är starkt reducerade i pris, surfen sparas inte för alltid som vanliga datapaket. De nollställs vid månadsbrytet.

 • 20GB extra data för 249 kr

 • 100GB extra data för 499 kr

För att köpa ovan paket behöver man kontakta oss i chatten, så hjälper vi er vidare!

ENGLISH


To buy additional data for your Telness subscription, send an SMS to 71440 with one of the texts:

 • 1GB

 • 3GB

 • 5GB

Additional data rates:

 • 1GB - 99 kr

 • 3GB - 169 kr

 • 5GB - 249 kr

All additional data is saved forever, or until you use it all.

Larger extra data packages can be purchased if you have consumed 100GB, only apply if you have a subscription of 100GB, other subscription forms can increase their surf directly in the portal as usual. These packages are a special one now during Corona times and are greatly reduced in price, the surf is not always saved as regular data packages. They are reset at the month break.

 • 20GB extra data for 249 kr

 • 100GB extra data for 499 kr

To buy the above package you need to contact us in the chat, and we will help you further!

Hittade du svaret?