Det finns två sätt för att köpa extra data till ditt Telness-abonnemang.

1. Skicka ett SMS till 71550 med en av texterna:

 • 1GB

 • 3GB

 • 5GB

2. Logga in via portalen som admin eller användare och klicka på "Beställ mer data"

Priser för extra data:

 • 1GB - 99 kr

 • 3GB - 169 kr

 • 5GB - 249 kr


Alla extra data sparas för evigt, eller tills du använder upp den. 


Större extra datapaket finns att köpa om man förbrukat 100GB, gäller enbart om man har ett abonnemang på 100GB, övriga abonnemangsformer kan höja sin surf direkt i portalen som vanligt. Dessa paket är en specialare nu under Corona-tider och är starkt reducerade i pris, surfen sparas inte för alltid som vanliga datapaket. De nollställs vid månadsbytet.

 • 20GB extra data för 249 kr

 • 100GB extra data för 499 kr

För att köpa ovan paket behöver man kontakta oss i chatten, så hjälper vi er vidare!

ENGLISH


There are two ways to buy additional data for your Telness subscription.

1. Send a SMS to 71550 with one of the following texts:

 • 1GB

 • 3GB

 • 5GB

2. Log in to the portal as an admin or user and click on "Order data topup"

Additional data rates:

 • 1GB - 99 kr

 • 3GB - 169 kr

 • 5GB - 249 kr

All additional data is saved forever, or until you use it all.

Larger extra data packages can be purchased if you have consumed 100GB, only apply if you have a subscription of 100GB, other subscription forms can increase their surf directly in the portal as usual. These packages are a special one now during Corona times and are greatly reduced in price, the data is not always saved as regular data packages. They are reset at the month break.

 • 20GB extra data for 249 kr

 • 100GB extra data for 499 kr

To buy the above package you need to contact us in the chat, and we will help you further!

Hittade du svaret?